U kratkim crtama

Realizacija projekta u 5 koraka

ORGANIZACIJA PROJEKTA

Prvi susret sa strankom - savjetovanje za nadzor i realizaciju projekta

RAZRADA VAŠE IDEJE

Istraživanje mogučnosti , pregledi UP-a i izrade elaborata

Idejno riješenje , 3D vizualizacija i projekt

PRIBAVANJE SVIH POTREBNIH DOZVOLA

Izrada glavnog projekta

Ishođenje svih dozvola uz našu pomoć

PRIPREMA REALIZACIJA

Priprema izvedbenog projekta , rješenja , troškovnik itd..

Izrada projekta interijera te specifikacije

REALIZACIJA IZVEDBE

Stručni i projektni nadzor tokom realizacije projekta